Køberrådgivning

14. apr 2023 | Tilbage til nyhedsoversigten

Køb og salg af fast ejendom

Et boligkøb er for mange en stor beslutning og for de fleste en af de største investeringer i livet.

Er du ved at handle fast ejendom, vil du sikkert både af din bank og de fleste i omgangskredsen blive anbefalet at søge rådgivning ved en professionel med speciale i fast ejendom. Du vil sikkert også møde nogle der synes, at det ikke er nødvendigt.

Hos Trolle Advokatfirma har vi et helt team med speciale i fast ejendom både i privat og erhverv. I nærværende tekst, vil vi forholde os til den private del.

I dag skriver de fleste købere og sælgere under på en købsaftale via et link med tilhørende dokumentpakke modtaget fra ejendomsmægleren. Dette uden en egentlig gennemgang af aftalegrundlaget med bilag.

Handlens aftalegrundlag er ikke alene købsaftalen med tilhørende salgsopstilling, men også alle de mange bilag der er en del af handlen. Det kræver erfaring og stor indsigt at læse og sammenholde de mange dokumenter, herunder bede om evt. manglende dokumenter, som burde være en del af bilagene.

Nedenfor en kort skitsering af et rådgivningsforløb hos Trolle Advokatfirma:

• De fleste bolighandler starter hos en ejendomsmægler, hvor købsaftalen underskrives. Ejendomsmægleren har herefter pligt til at sende købsaftale og handelsbilag ud til handlens parter, herunder købers rådgivere. Købsaftalen bør indeholde et forbehold for rådgiver og gerne også bank.

• Når vi modtager handlen, vil vi som det første aftale et mødetidspunkt indenfor fristen, hvorefter rådgiverens undersøgelser af handlens dokumenter starter. I nogle tilfælde anmodes ejendomsmægleren om supplerende materiale.

• På rådgivningsmødet vil vi få en god snak om jeres ønsker og behov til ejendommen, desuden vil der drøftes handlens væsentlige forhold samt ”nice og need to know”. Rådgivningsmødet skulle gerne udmønte sig i en godkendelsesskrivelse med eller uden forbehold, som vi sender til ejendomsmægleren.

• Endeligt drøfter vi også behovet for en samejekontrakt mellem køberne samt testamente. Det er trods alt væsentligt at sikre både hinanden og børnenes fremtid ved så store investeringer.

• Vi gennemgår eller udfærdiger skøde og refusionsopgørelsen.

• Dvs. vi er med fra I skriver under på købsaftalen til refusionssaldoen er afregnet.

Vi står altid til rådighed ved spørgsmål – husk på det koster ikke noget at spørge.

Artiklen er skrevet af Hanne Schmidt has@trolle-law.dk 76306747

Læs mere her: https://trolle-law.dk/privat/kob-og-salg-af-hus-lejlighed-og-sommerhus/

 

Vores boligpræferencer er heldigvis forskellige alt efter vores livssituation og ønsker. Vi kan helt kort ridse lidt boligformer op, som vi ofte støder på i Trolles handelsafdeling:

Villaer:
Er en boligform de fleste kender - det gør den dog ikke mindre kompleks. Nogle udfordringer vi ofte støder på i denne boligform, er ulovligt opførte bygninger, forskudt skel, olietanke, gamle og i tilfælde glemte servitutter med specielle krav til matriklen, bygningen eller brugsretter og mange andre finurlige og interessante emner.

Ejerlejligheder:
Ejerlejligheder findes i flere former: både i etagebyggerier, som vi nok associerer til først, men også som rækkehus og i enkelte tilfælde fritstående boliger. Som ejer af en ejerlejlighed er vi medlem af en ejerforening, idet en del af bygningsmassens fællesarealer er fælleseje. Nogle ejerforeninger har sågar fælles lån, som man skal indtræde i og kan hæfte for. Det er væsentligt, at køber er fuldt bekendt med ejerforeningens drift, vedligehold og de fælles regelsæt.

Ejerlejligheder købes også som ”forældrekøb”, hvor forældrene køber en ejerlejlighed og lejer ud til deres børn under eks. studietiden.

Anpartslejligheder: Er et virkelig interessant begreb og er overordnet at forstå som en ejerlejlighed. Her er dog typisk alene to boliger som via et sameje skal drifte den fælles ejendom. Her er der igen et sæt dokumenter, som er væsentlige at få belyst og forstået som køber.

Boliglandbrug / hobbylandbrug:
Denne boligtype har ud over ovenstående emner også fokus på arealer, er ejendommen noteret landbrugsejendom, skal der indsendes skema til Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri. Vi ser også ofte fredede diger, moser og måske tilskudsberettigede arealer. I nogle af disse handler vil køber kunne tegne ejerskifteforsikring og i andre ikke - et forhold som også er væsentlig at drøfte.

Sommerhus:
Mange sommerhuse er udlejet, og når disse sommerhuse bliver handlet, skal køber have indgående kendskab til disse regelsæt. Sommerhuse sælges som udgangspunkt med alt inventar, hvorfor køber også bør have en afklaring, hvis sælger tager løsøre med og hvilke. Nogle sommerhusområder er etableret på en måde, hvor bygningen er ejet, men grunden er lejet.

Andelsboliger:
Andelsbolig kan for mange være svære at forholde sig til, idet man her i princippet ejer en brugsret til en del af en fælles ejendom. Der findes heldigvis en række krav til andelsboliger og deres dokumentationskrav både ved årsregnskaber og ved salg, som gør foreningens økonomi lettere at gennemskue.


Ejendomsmægler
HANNE AUTZEN SCHMIDT
Ejendomsmægler
LINDA LINDHOLM
Advokat (H)
ERIK HEILESEN
Advokat (L)
LONE HOLT RAFN