Køb og salg af hus, lejlighed og sommerhus

Entrepriseret, boligadvokat og grundejerforeninger

Køb og salg af hus, lejlighed og sommerhus

Parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse

Hos Trolle sikrer vi, at en god bolighandel kan lade sig gøre.

Køb og salg af privatboliger, ejerlejligheder og sommerhuse hører til en af vores spidskompetencer i Trolle. Vores team af advokater med betydelig erfaring, kan rådgive dig igennem alle faserne i en bolighandel. Det samme gør sig naturligvis gældende, hvis du skal sælge.

Vi hjælper bl.a. med:

 • Indhentelse og gennemgang af ejendomsoplysninger og dokumenter
 • Gennemgang af købsaftaler
 • Afklaring af advokatforbehold og fortrydelsesret
 • Gennemgang af ejerforeningsvedtægter og budgetter
 • Gennemgang af seneste generalforsamling i ejerforeningen
 • Gennemgang af ejerforeningens regnskab
 • Gennemgang af tilstandsrapport, el-installationsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring
 • Ejendomsforsikring og servitutter og hæftelser
 • Miljø- og energiforhold
 • Udarbejdelse af skøde
 • Tinglysningsmæssig berigtigelse af overdragelsen
 • Refusionsopgørelse
 • Frigivelse af deponeringer i bank og hos mægler

 

Hvis fundamentet ikke er i orden, kan det få alvorlige konsekvenser for dit drømmehus. Hos Trolle kan vi sikre dig imod dyre og ubehagelige overraskelser.

Når du som bygherre skal have bygget hus, er der meget på spil. Ikke mindst en betydelig sum penge. For at undgå uklarheder og minimere risikoen for dyre tvister med entreprenører eller andre parter, er det vigtigt at få læst og vurderet samtlige kontrakter grundigt.

 Hos Trolle har vi et samlet team dedikeret til entrepriseret, som kan rådgive dig gennem alle faser.

 Vi hjælper bl.a. med: 

Bolighandel er dit livs største investering. Hos Trolle sikrer vi, at du får drømmen i hus uden at betale dyre lærepenge eller hænge på ubehagelige overraskelser.

Det er dyrt at købe bolig i og derfor er det også vigtig, at have en boligadvokat, der ved alt om priser, regler og vilkår for markedet, og som kan sørge for, at der ikke kommer ekstraregninger.

Det gælder naturligvis også, hvis du står for at skulle sælge.

Hos Trolle har vi et helt team af kompetente boligadvokater, der kan rådgive og assistere dig.

 

Vores rådgivning omfatter følgende ydelser:

 • Parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse
 • Andelsboliger
 • Byggegrunde
 • Udlejningsejendomme
 • Rådgivning om ejerforeninger og grundejerforeninger

Når man bliver ejer af noget, følger der ofte mere med end forventet. Hos Trolle sikrer vi, at du kan bevare overblikket og undgå unødige udgifter.

Som boligejer kommer man i langt de fleste tilfælde til at være en del af et større fællesskab. Til dette fælles ejerskab knytter der sig rettigheder, men også en række forpligtelser.

Hos Trolle har vi stor erfaring med at rådgive ejere vedrørende disse emner som fælles ejendom, fællesarealer mv.

Vi hjælper bl.a. med:

 • Etablering af ejerforeninger /grundejerforeninger
 • Forberedelse og afholdelse af generalforsamlinger
 • Udarbejdelse af vedtægter

Det kræver overblik og grundigt forarbejde at købe andelsbolig. Hos Trolle sikrer vi dig kompetent og indsigtsfuld rådgivning fra start til slut.

Andelsboliger har i pris nærmet sig ejerboligmarkedet og kan være næsten ligeså dyre som ejerlejligheder. Kombineret med de komplicerede regler, der gælder for køb af andelsbolig, er det derfor en god idé at have en advokat med fra starten.

Vi rådgiver om:

 • Overdragelse og brugsret
 • Vedtægter
 • Regnskaber og budgetter
 • Generalforsamlingsreferater

Prisfastsættelse, herunder hvor meget du som køber maksimalt må betale og, hvor meget du som sælger maksimalt kan forlange for din andel.

En grund er meget mere end et stykke jord. Hos Trolle sikrer vi, at du altid har et trygt fundament for det, du ønsker at bygge videre på.

At købe en parcelhus- eller fritidsgrund er ofte en næsten ligeså stor investering som et hus. Derfor er det vigtigt, at have styr på processen og undgå fejl og økonomiske faldgruber.

Hos Trolle har vi advokater med speciale inden for dette område.

Står du for at skulle bygge, kan du naturligvis også modtage rådgivning vedrørende entreprisekontrakt, finansiering og sikring af dine rettigheder.

Vi hjælper bl.a. med at:

 • Sikre at der er sket korrekt udstykning,
 • Sikre at alle de matrikulære forhold er på plads.

Rådgive om grundens beskaffenhed

Det handler om, at din investering skal komme godt tilbage. Hos Trolle sikrer vi dig resultatorienteret rådgivning vedrørende køb og salg af udlejningsejendomme.

Som køber af en boligudlejningsejendom er det afgørende, at få fuldt overblik over ejendommens forhold. Da målet er et økonomisk fordelagtigt køb og en garanti for, at der ikke findes forhold, der forringer det forventede afkast.

Ved salg af en udlejningsejendom er det vigtigt at sikre, at ejendommen er optimeret og gjort klar til at give det forventede udbytte. Trolle hjælper i den sammenhæng med at gennemgå dokumenter og risici, der er af betydning for ejendommens prisfastsættelse.

Vores specialister på området hjælper bl.a. med at:

 • Gennemgå lejekontrakter, hvor der måtte være eventuelle risicI
 • Ejendommens øvrige dokumenter

Hos Trolle kan vi sikre klarhed og holdbare aftaler hele vejen rundt, uanset om du er lejer eller udlejer.

Mange problemer omkring lejeforhold kan undgås ved rådgivning i forbindelse med lejemålets indgåelse. Derfor er det en god idé at have en advokat med på råd fra starten.

Hos Trolle har vi erfarne advokater, der håndterer alle lejeretlige spørgsmål.

Vi hjælper bl.a. med:

 • Vurdering og udarbejdelse af lejekontrakter
 • Juridiske rettigheder/pligter under lejeforholdets beståen
 • Lejeforhøjelse/nedsættelser
 • Forbrugsregnskaber
 • Opsigelser
 • Påbud og ophævelser
 • Udsættelse af lejemålet
 • Fraflytningsopgør og inddrivelse
 • Huslejenævnssager og boligretssager

Hos Trolle sikrer vi dig kompetent ekspertrådgivning i forbindelse med miljøregler og planlovgivning.

Danmarks miljø – og planlovgivning bliver i kraft af de stigende miljøkrav en stadig mere kompleks, at forholde sig til for boligejere. Derfor er det en god idé at have en professionel samarbejdspartner til at rådgive dig på området.

Hos Trolle finder du advokater, der har indgående kendskab til planret og miljøret og en særlig ekspertise inden for forvaltningsret. Det gør os i stand til, at varetage dine interesser bedst muligt.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

 • Kommune- og lokalplanforhold
 • Naturbeskyttelse og naturfredning
 • Jordforurening
 • Behandling af sager for Miljø- og Naturklagenævnet
 • Indbringelse af sager for Taksationskommisionen og Overtaksationskommisionen
 • Naturbeskyttelse

Advokat (H) - Partner
ANNE VILSLEV PETERSEN
Advokat (L) - Partner
ELIN BRODORF RØNNEMOSE
Advokat (H)
ERIK HEILESEN
Advokat (L)
LONE HOLT RAFN
Ejendomsmægler
HANNE AUTZEN SCHMIDT
Ejendomsmægler
LINDA LINDHOLM

Det koster ikke noget at spørge...

Herunder har du mulighed for at sende dit spørgsmål:

Klik her...
Filen er for stor
Tak for din henvendelse. Vi vender tilbage hurtigst muligt.