Persondatapolitik konkursboer

Persondatapolitik konkursboer

I forbindelse med vores forpligtigelser som kurator i konkursboer er vi dataansvarlig for behandling af personoplysningers, som vi har modtaget og indsamler i forbindelse med boets interesser. Vi vil behandle oplysninger om konkursboets ejere, bestyrelsesmedlemmer, ledelsesmedlemmer, medarbejdere, kunder, leverandører. I visse tilfælde har det væsentlig betydning for vores hverv at behandle oplysninger om din økonomi og formueforhold. 

Behandlingsgrunden er at vi behandler dine personoplysninger med det formål at overholde de retlige krav og pligter, vi er pålagt i henhold til konkursloven. Det er således dels en overholdelse af en retlig forpligtelse, og dels udøvelse af opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra c) og e). I visse tilfælde er det nødvendigt at behandle dit CPR-nummer. Behandlingsgrundlaget er databeskyttelseslovens §11, stk.2. I vores behandling af konkursboer, hvor det er nødvendigt for opfyldelsen af den pålagte retlige forpligtelse, videregiver vi relevante oplysninger til domstolene, offentlige myndigheder, panthavere, andre rettighedshavere og/eller andre samarbejdspartnere.

 

I vores persondatapolitik på vores hjemmeside kan du læse nærmere om, dine rettigheder som registreret.