Forretningsbetingelser

Profil

Forretningsbetingelser

Vores forretningsbetingelser gælder for alle de juridiske ydelser, du modtager som kunde hos Trolle, medmindre andet er aftalt.

Bistanden til klienten:
Trolle Advokatfirma vil i forbindelse med, at vi påtager os en sag, informere om de væsentligste elementer i vor bistand, hvis de ikke allerede fremgår.

Vi forpligter os over for klienten til, at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

Samtlige advokater i Trolle Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, Retsplejelovens regler om advokater, samt anden relevant lovgivning, herunder Lov om hvidvask, hvilket blandt andet indebærer, at der skal indhentes og opbevares identitetsoplysninger på klienten.

Trolle Advokatfirma opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

Her kan du også læse om vores honorarfastsætelse, klientmidler, fortrolighed, ansvar og klagemuligheder.