Vand i kælderen efter hushandel

12. okt 2020 | Tilbage til nyhedsoversigten

Vand i kælderen efter hushandel

Vand i kælder (sælgeransvar)

 

I hushandler vedrørende huse med kælder, er det et stigende problem at køber efterfølgende rejser erstatningskrav relateret til vand og/eller fugt i kælder.

En del af problemet kan henføres til stigende grundvand og ekstrem nedbør i perioder.

Private såvel som offentlige afløb er ikke gearet til den nye normal når det gælder vejrlig.

Mange ejendomme før 1973 har ikke en vandtæt membran i kælderkonstruktionen, hvorfor vand kan presses op gennem selve gulv og sokkel.

Endvidere er mange ejendomme uden omfangsdræn, eller de dræn der er er defekte/utilstrækkelige.

En sælger påtager sig en risiko i disse sager.

Et defekt omfangsdræn er ikke omfattet af de ejerskifteforsikringer der tegnes, ej heller forsikringer med udvidet dækning.

Et sælger bør derfor få indskrevet i købsaftalen at køber opfordres til at foranledige dræn, faskiner mv. undersøgt, herunder at sælgers ansvar fraskrives.

Dette på samme måde som ved forureningsrisiko eller risiko for ekstrafundering.

Dette tilsiger advokatrådgivning for sælger, mæglers spidskompetence er at sælge.

En sælger bør først underskrive kommissionsaftale og først godkende salgsopstilling/købsaftale efter den er gennemgået af egen advokat.

Dette vil i realiteten være gratis for sælger, da sådanne udgifter allerede er medtaget i salgsbudgettet.

 

Hvis du som hussælger har spørgsmål vedrørende ovennævnte, er du velkommen til at kontakte Trolle Advokatfirma og advokat Jens Brusgaard (jbr@trolle-law.dk eller 22 62 03 44)

 


Advokat (H)
JENS BRUSGAARD