Pensionsordning med forsikring for tab af erhvervsevne - sørg for at sikre bevis for tab af erhvervsevne

23. okt 2020 | Tilbage til nyhedsoversigten

Pensionsordning med forsikring for tab af erhvervsevne - sørg for at sikre bevis for tab af erhvervsevne

Pensionsordning med forsikring for tab af erhvervsevne - sørg for at sikre bevis for tab af erhvervsevne


I dag har rigtig mange danskere forsikring for tab af erhvervsevne og præmiefritagelse via deres pensionsordninger. Typisk betyder det iht. til forsikringsbetingelserne, at man som forsikringstager kan få udbetalt løbende ydelse for tab af erhvervsevne og evt. præmiefritagelse, hvis man bliver ramt af sygdom og er længerevarende syg.

Hvis man har indtægtstab, har man ofte ret til løbende ydelse for tab af erhvervsevne, indtil man er rask igen. I den periode sker det ofte udbetaling af løbende ydelse for tab af erhvervsevne, idet det vurderes, at ens konkrete erhvervsevne er reduceret med minimum 50 %. Ender forsikringstageren med at tilkendes fleksjob, førtidspension eller lign., kan man have ret til løbende ydelse for tab af erhvervsevne frem til det tidspunkt, hvor man som forsikringstager skulle gå på pension. I den situation foretager pensionsselskabet en vurdering af, om forsikringstagerens generelle erhvervsevne er reduceret med minimum 50 %.


Flere og flere personer bliver i dag ansat i fastholdelsesfleksjob, som betyder at man ansættes i den virksomhed, hvor man var ansat inden sygdommen indtraf. I de situationer har det kommunale jobcenteret været med inde over, og der er er lavet en praktik på hidtidig arbejdsplads, som danner grundlag for beskrivelse af arbejdsevnen og som danner grundlag for kommunens tilkendelse af fastholdelsesfleksjob. På mange måder er det en succes for alle! Den sygeramte bliver på arbejdsmarkedet, på sin hidtidige arbejdsplads med kendte kollegaer, arbejdsopgaver mv. og arbejdsgiveren beholder en god og loyal medarbejder.


Forsikringstageren risikerer dog at blive mødt af et afslag på udbetaling af løbende ydelse for tab af erhvervsevne, idet pensionsselskab vurderer, at den generelle erhvervsevne ikke er reduceret med 50 %. Som begrundelse anfører pensionsselskabet ofte, at den syge ikke har bevist, at den generelle erhvervsevne er nedsat med 50 %. Ofte fremgår det af pensionsselskabets begrundelsen for afslaget, at den syge ikke er afprøvet i andet erhverv, og at evt. arbejde i andet erhverv kunne have medført flere arbejdstimer! Da forsikringstageren ikke er afprøvet i andre erhverv end det som man har lavet tidligere, så kan det giver udfordringer rent bevismæssigt.


Forsikringstageren har bevisbyrden og skal bevise, at den generelle erhvervsevne er reduceret i tilstrækkeligt omfang. Derfor har det meget stor betydning og kan ofte være afgørende bevismæssigt at sikre, at det arbejde som bliver lavet i forbindelse med jobcenterets afklaring af arbejdsprøvning på tilstrækkelig vis beskriver og dokumenterer, at forsikringstagerens arbejdsevne er reduceret i tilstrækkeligt omfang i forhold til et hvert erhverv.

Advokat Elin Brodorf Rønnemose på mobil + 45 21 19 32 41 eller mail ebr@trolle-law.dk


Advokat (L) - Partner
ELIN BRODORF RØNNEMOSE