Er skolerejser dækket af Rejsegarantifonden?

07. okt 2020 | Tilbage til nyhedsoversigten

Er skolerejser dækket af Rejsegarantifonden?

I foråret 2020 var der mange skoler, der frivilligt eller tvungent af Covid-19-omstændigheder måtte aflyse planlagte og i mange tilfælde fuldt betalte skolerejser.

Dette har medført en del sværdslag vedrørende retten til tilbagebetaling fra flyselskaber, hoteller, rejsearrangører mv. Tilsvarende har elevernes egenbetaling været i spil.

Belært af disse erfaringer har mange skoler henvendt sig med spørgsmålet om, hvordan de sikrer sig bedst muligt. Som verden ser ud lige nu, er skolerne naturligt tøvende overfor at bestille og betale for nye rejser i 2021. Omvendt er planlægningen af skoleårets aktiviteter nødvendig.

Rejsegarantifonden indestår i yderste konsekvens for tilbagebetaling af forudbetalte beløb og andre økonomiske krav, som skolen måtte have hos en rejsearrangør i tilfælde af arrangørens konkurs. Men retsstillingen er ikke så klar, som mange rejsebureauer giver udtryk for i bestillingsfasen.

 

Den uklare retsstilling

Rejsegarantifonden dækker alene rejsende, som har indgået en aftale om en pakkerejse.

Snitfladerne er, hvornår der med sikkerhed er tale om en pakkerejse omfattet af Rejsegarantifonden (se nedenfor), men også spørgsmålet om, hvornår en skole med sikkerhed er ”rejsende” som defineret i lovens § 4, og ikke arrangør/medarrangør.

Af rejsegarantifondslovens § 4 følger:

”Som rejsende anses enhver person, som søger at indgå en aftale inden for lovens anvendelsesområde, eller som har ret til at rejse på grund af en aftale omfattet af loven. Den, der køber en pakkerejse eller et sammensat rejsearrangement med henblik på erhvervsmæssigt videresalg, anses ikke som rejsende efter denne lov.”

Den typiske skolerejse består i at skolen køber f.eks. 100 pladser på en skitur, med transport, logi, forplejning, udstyr mv. Den enkelte elev anføres ikke på rejsedokumentet.

Spørgsmålet er, om skolen i denne situation er den ”rejsende”, når den enkelte elev som deltager på rejsen ikke direkte kan støtte ret på rejseaftalen? Foretager skolen reelt et ”erhvervsmæssigt videresalg”, når pladserne på turen besættes med skolens elever? Og udelukker det i givet fald skolen fra dækning?

 

Skolernes sikkerhed

Flere løsninger har været overvejet, herunder om det vil være nødvendigt, at den enkelte elev anføres med navn på rejsedokumentet, med samtidig angivelse af elevens individuelle rettigheder, uanset at det er skolen, der er bestiller og betaler.

Det er nu afklaret, at dette ikke er et krav.

Rejsegarantifonden har i en konkret sag bekræftet, at man som skole vil være dækket, uanset at man har foretaget en anonym samlebestilling på f.eks. 100 pladser.

Skolen anses for at være den rejsende i lovens forstand, og betragtes ikke som medarrangør, selvom pladserne efterfølgende besættes af skolens elever. Det er dog vigtigt, at skolerne ikke bistår med et egentligt ”mellemsalg”.

Når skolerne selv arrangerer rejserne

Som det er nævnt, er det en betingelse for at få dækning hos Rejsegarantifonden, at der er tale om en pakkerejse bestilt hos en rejsearrangør, der er registret hos fonden. Skolerne er derfor ikke sikret hos Rejsegarantifonden, hvis man selv arrangerer skolens rejse, dvs. selv køber flybilletter, booker overnatning, booker aktiviteter mv.

Hvis der ikke er tale om en pakkerejse, er skolerne heller ikke sikret de rettigheder ved afbestilling, ombookinger eller andre ændringer og mangler, som påhviler rejsearrangøren ved køb af en pakkerejse. Tværtimod kan det tilmed være skolen, der som rejsearrangør har et selvstændigt ansvar overfor eleverne.

Alligevel ser mange skoler det stadig som en fordel, at man selv kan skræddersy en rejse, der ofte både rammer skolens ønsker bedre og kan arrangeres billigere end via et rejsebureau.

I den situation er det vigtigt at være opmærksom på muligheden for forsikringsdækning af det ansvar, skolerne potentielt kan ifalde overfor eleverne, hvis den arrangerede rejse ikke bliver som. Dette gælder også selvom ændringerne skyldes forhold, som skolen ikke er herre over. Det kan eksempelvis være flyselskabets eller hotellets konkurs, aflysninger på grund af vejrforhold eller forhold i destinationslandet – men også som følge af epidemier eller pandemier.

Vælger skolen selv at stå som rejsearrangør og ønsker at tegne forsikringsdækning for ansvaret, er det særligt i år vigtigt at have øje for, at forsikringerne ikke dækker hændelser, der allerede er i gang. Bliver Covid-19 årsagen til aflysninger eller ændringer af rejser, som skolen står som rejsearrangør for, kan der derfor ikke forventes forsikringsdækning, heller ikke af vinter- eller forårsrejser i 2021, der arrangeres nu.        

 

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvis I er én af de mange skoler, er lige nu står i overvejelserne om, I skal bestille skoleårets udlandsrejse, eller hvis I allerede har fået et tilbud på en pakkerejse fra en rejsearrangør, er det i år endnu vigtigere end tidligere, at få læst ”det med småt”. Det kan vi hjælpe med.

de frie skolers advokat® er en del af Trolle Advokatfirma. Vi kender de frie skoler bedre end noget andet advokatfirma, og vi står altid klar med et godt råd. Kontakt advokat Jens Brusgaard (jbr@trolle-law.dk eller 22 62 03 44) eller advokat Dorte Geest Aagaard (dga@trolle-law.dk eller 31 32 33 83) for en uforpligtende snak om jeres muligheder.   


Advokat (L)
DORTE GEEST AAGAARD
Advokat (H)
JENS BRUSGAARD