De nye regler om huseftersynsordningen trådte i kraft den 1.oktober 2020.

06. nov 2020 | Tilbage til nyhedsoversigten

De nye regler om huseftersynsordningen trådte i kraft den 1.oktober 2020.

Det nye vurderingssystem ved huseftersyn skal give køberne bedre indblik i husets tilstand, samt gøre det lettere for køberen, at overskue boligens behov for renoveringer på kort og på lang sigt.

Der var med udarbejdelse af reglerne i 1996 det formål med tilstandsrapporterne, at sikre sælgers interesse i begrænsning af hæftelse for mangelfulde forhold samt købers mulighed for at overtage boligen på et oplyst grundlag med mulighed for eventuel forsikringstegning.

Udarbejdelsen af tilstandsrapport laves af en byggesagkyndig og er gyldig i 6 måneder. Rapporten indeholder den byggesagkyndiges beskrivelser af eventuelle mangelfulde forhold ved boligen. En af årsagerne til ændring af reglerne har været, at den bygningssagkyndige selv skulle beskrive skaderne på bygningen, hvilket har medført at der er blevet fagudtryk og forkortelser, som den enkelte køber og sælger, ikke kendte til.

I den nye ordning får alle også adgang til et nyt digitalt univers, Husweb, hvor man kan få ordningen forklaret i ord, billeder og video samt tilgå rapporterne.

Den største ændring udover det digitale univers, er en ændring fra det gamle karaktersystem, hvor K1, k2 og k3 bliver erstattet af farvebetegnelser, hvor det sigtes efter at vurdere hvorvidt og hvornår en renovering af boligen er aktuel. 

Tilstandsrapportens karaktersystem er med de nye regler som følgende:

Rød: Skader som har medført eller vil medføre funktionssvigt på kort sigt.

Gul: Alvorlige skader, som vil medføre funktionssvigt på længere sigt.

Grå: Mindre alvorlige skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelene eller bygningens funktion

Sort: Mulige skader der bør undersøges nærmere. Her bærer man selv risikoen, hvis forholdet ikke undersøges nærmere.

Elinstallationsrapporterne ændres også fra deres karaktersystem med k1, k2 og k3, til følgende:

Rød: Risiko for brand.

Gul: Risiko for stød.

Sort: Elinstallationer, der ikke lever op til de standarter og lovkrav, der gjaldt, da installationen blev udført.

?: Forhold der bør undersøges nærmere, og hvor man som køber bærer risikoen hvis forholdet ikke undersøges nærmere.

Disse to rapporter tilsammen kaldes huseftersynsordningen.

Da tilstandsrapporten er gyldigt i seks måneder, og elinstallationsrapporten er gyldig i et år, vil man stadig se de gamle rapporter frem til udgangen af marts 2021 og udgangen af september 2021.

Det er som huskøber vigtigt at forholde sig til oplysninger i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, og det et krav, at der foreligger både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport for at der kan tegnes en ejerskifteforsikring.

Hos Trolle Advokatfirma har vi stor erfaring med bolighandler, og vi rådgiver både køber og sælger i boligjagten. Vil man sikre sig bedst muligt, og forstå konsekvenserne af, hvad der står i en tilstandsrapport i forhold til forsikringsdækning, er rådgivning nødvendig. Kontakt os, hvis du har brug for juridisk assistance med din ejendomshandel.


Advokat
CHRISTIAN JUUL BELLING