Procesret

Mediation, retssagsbehandling, voldgift

Procesret

Som virksomhed vil man helst undgå tvister, men det sker, at det ikke kan være anderledes. Trolle har et højt kvalificeret team til at føre dig sikkert igennem retssager, tvister og konflikter.

Vi har hos Trolle gennem mange år haft fokus på tvistløsning og har et team sammensat af erfarne advokater med speciale inden for procedure.

Hver procedureadvokat besidder specialer inden for særlige retsområder. En tvist vil således blive behandlet af den procedureadvokat, der tillige har speciale inden for det område, som sagen vedrører.

Vores bredde af kompetencer gør, at vi altid kan skræddersy det bedste og skarpeste team til den enkelte tvist, uanset dens størrelse, og sikre dig en omkostningsbevidst proces præget af høj faglighed.

Vores rådgivning omfatter:

  • Mediation
  • Retssagsbehandling
  • Voldgift

 

Mediation er en konfliktløsningsmetode, der har som udgangspunkt, at begge parter skal gå ud af konflikten som vindere. Hos Trolle har vi stor erfaring på området og ansatte med speciale inden for mediation.

Mediation, der kan bruges i alle slags erhvervskonflikter, foregår således, at parterne og deres advokater mødes med en uvildig person, kaldet mediator, og forsøger at tale sig frem til en løsning, der tilfredsstiller begge parter. Det er en fortrolig proces, der håndterer konfliktløsningen uden om retten. Mediation kan i tilfælde forsøges, hvor næste skridt ellers ville være en retssag, og dermed kan samarbejdet forsættes efterfølgende.

Processen er baseret på frivillighed, og mediatoren har ikke kompetence til at afgøre konflikten. Dette skal parterne blive enige om.

Bliver din virksomhed sagsøgt, eller ønsker du selv at anlægge en retssag, er det vigtigt, at din sag behandles af en advokat, der har erfaring med at føre retssager.

Hos Trolle har vi advokater, der gennem mange år er vant til at føre retssager for alle instanser, både ved civile domstole og voldgiftsinstitutioner. De ved, hvad der skal til for at afklare og løse erhvervskonflikter og har opbygget stor rutine og kompetence i, at føre retssager på alle niveauer i retssystemet. Vi hjælper lige fra sagens undersøgelse og skriftlige forberedelse til hovedforhandlingen. 

 Vi kan bl.a. hjælpe med:

  • Forligsforhandling
  • Skriftveksling og udførelse af hovedforhandling
  • Behandling af sager for administrative klageorganer
  • Varetagelse af nationale og internationale voldgiftssager

Hvis din erhvervskonflikt skal løses ved voldgift, så kan vi hos Trolle sikre dig et stærkt fagligt team til opgaven og et ligeså stærkt udgangspunkt.  

I forretningsforhold er det almindeligt, at erhvervspartnere indgår en skriftlig aftale, der siger, at eventuelle konflikter skal afgøres ved en voldgift i stedet for ved de almindelige domstole. Det er vigtigt, at disse voldgiftsklausuler er formulereret rigtigt fra start, så de læses og fortolkes korrekt. Hos Trolle har vi stor erfaring med udarbejdelse af voldgiftklausuler.

Voldgiftsretten består typisk af 3 medlemmer, der ikke behøver at være jurister. De stridende parter udpeger hver én voldgiftsdommer, mens den sidste udpeges af parterne i fællesskab.

Trolle har stor erfaring i at håndtere voldgiftssager, både som udpeget voldgiftsdommer og som advokat.


Advokat (H) - Partner
ANNE VILSLEV PETERSEN
Advokat (H) - Adm. partner
STEEN JØRGENSEN
Advokat (L) - Partner
ELIN BRODORF RØNNEMOSE
Advokat (H)
ERIK HEILESEN
Advokat (L)
LENE DINESEN
Advokat (L)
RIKKE SLOTT BUCH
Advokat (L)
DORTE GEEST AAGAARD
Advokat (L) - Partner
THOMAS RASK
Advokat (H)
JENS BRUSGAARD
Advokat
CHRISTIAN JUUL BELLING