Plan– og miljøret

Planforhold, Naturbeskyttelse, miljø, mm.

Plan– og miljøret

Hos Trolle sikrer vi, at du altid har en kompetent rådgiver i forbindelse med miljøregler og planlovgivning.

Danmarks miljø– og planlovgivning bliver i kraft af de stigende miljøkrav en stadig mere kompleks størrelse at forholde sig til. Lovgivningen prioriterer samfundsmæssige interesser over et firmas interesser. Derfor er det en god idé at have en professionel samarbejdspartner til at rådgive dig på området. Hos Trolle kan vi hjælpe med at afklare din virksomheds rettigheder og pligter.

Hos Trolle finder du advokater, der har indgående kendskab til planret og miljøret og en særlig ekspertise inden for forvaltningsret. Det gør os i stand til at varetage dine interesser bedst muligt.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

  • Kommune- og lokalplanforhold
  • Naturbeskyttelse og naturfredning
  • Jordforurening
  • Miljøansvar og miljøansvarsforsikring
  • Naturbeskyttelse
  • Miljøtilladelser

Advokat (H) - Partner
ANNE VILSLEV PETERSEN
Advokat (L)
LENE DINESEN