Generationsskifte

Arvemuligheder, valg af metode, organisatoriske og selskabsretlige forhold

Generationsskifte

Et succesfuldt generationsskifte i din virksomhed kræver omtanke og planlægning. Hos Trolle Advokatfirma kan vi sikre værdifuld rådgivning fra de første indledende skridt, til skiftet er på plads.

Erfaringen fra mange virksomheder viser, at et generationsskifte er en længere proces, og det skal ikke hastes igennem, men det er vigtigt at få startet, så snart tanken er født. Hos Trolle har vi en række advokater med speciale i generationsskifte. De kan bistå med rådgivning lige fra planlægningsfasen og indtil selve gennemførelsen af generationsskiftet i en virksomhed. Jo bedre forberedt du er, jo bedre bliver forløbet og resultatet.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

  • Valg af metode, herunder MBO (Management Buy Out) og A/B-aktiemodeller
  • Arvemæssige muligheder (testamenter, ægtepagter mv.)
  • Organisatoriske og selskabsretlige forhold, herunder oprettelse af datterselskaber, spaltning, fusion mv.

Advokat (H)
JENS BRUSGAARD
Advokat (H) - Adm. partner
STEEN JØRGENSEN