Eu-, konkurrence– og markedsføringsret

Forhandler– og agentkontrakter, immaterielret

Eu-, konkurrence– og markedsføringsret

Hos Trolle er du sikret forretningsorienteret rådgivning i international lovgivning.

Verden ændrer sig hele tiden, såvel som lovgivninger og regler i Danmark og EU. Hver forandring kan have stor betydning for din virksomhed, din konkurrenceevne og muligheder for markedsføring.

Hos Trolle følger vi udviklingen tæt, og yder kvalificeret rådgivning inden for EU- og konkurrenceret. 

Vi kan bl.a. rådgive om:

 • Konkurrencebegrænsende aftaler (f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af eneforhandleraftaler og distributionsaftaler)
 • Kartel og fusionskontrol
 • EU tvister

Inden for markedsføringsret rådgiver vi om:

 • Reglerne for reklamer og miskreditering
 • Handel på internettet
 • God markedsføringsskik

Nogle kontraktlige konsekvenser kan være svære at gennemskue for din virksomhed. Hos Trolle sikrer vi dig kompetent rådgivning i forhandler- og agentkontrakter.  

Forhandler- og agentkontrakter er vigtige for mange danske og internationale virksomheders indbyrdes samarbejde i forbindelse med import, eksport og salg af varer.

Retsreglerne på området, som i høj grad er influeret af EU-regler, kræver dog stor opmærksomhed, og det er derfor afgørende, at du som virksomhed sikrer maksimal gennemskuelighed og maksimal beskyttelse af dine interesser.

Trolle har stor erfaring på området og tilbyder juridisk rådgivning i forhold til:

 • Indgåelse og ophør af forhandler- og agentkontrakter
 • Aftaler i forbindelse med franchiseforhold

Immaterielle rettigheder er vigtige for en virksomhed, og deres værdi er ofte af stor betydning.

Hos Trolle bringer vi dine kommercielle rettigheder på plads og beskytter dig, hvis andre forsøger at tage, hvad der er dit.

Det er krænkende og kan være økonomiske katastrofalt, hvis dit arbejde eller navn frit bliver kopieret eller misbrugt af andre. Ligeså katastrofalt kan det selvfølgelig være, hvis du uvidende krænker andres.

Det bliver mere og mere vigtigt at tage stilling til immaterielret (IPR), især grundet den stigende globalisering. 

Hos Trolle beskæftiger vi os med alle områder indenfor immaterielret og vores erfarne advokater kan bl.a. rådgive dig om:

 • Varemærker
 • Patenter, designs- og brugsmodeller
 • Ophavsret og licensret
 • Beskyttelse af rettighederne gennem forbudssager
 • Bevissikring

Advokat (L) - Partner
THOMAS RASK
Advokat (L)
RIKKE SLOTT BUCH
Advokat (L)
LENE DINESEN