Ejendomsret, entrepriseret og byggejura

Lejeret, ejendomsadministration og erhvervsejendomme mm.

Ejendomsret, entrepriseret og byggejura

Hos Trolle tilbyder vi værdifuld rådgivning, der hjælper dig med at undgå faldgruberne, når du som virksomhed investerer i fast ejendom.

Vi har et skræddersyet team, der har stor erfaring med at afdække de spørgsmål, der melder sig i forbindelse med fast ejendom. Vi har hos Trolle igennem mange år oparbejdet stor indsigt i mange brancher og de forskellige brancheforhold.

Sammen arbejder vi målrettet på at give dig og din virksomhed de mest optimale betingelser i forløbet.

Vi rådgiver og bistår ved udvikling og handler med:

 • Boligudlejningsejendomme
 • Erhvervsejendomme
 • Produktions- og lagerejendomme
 • Landbrug og skov
 • Andelsboliger
 • Projektudvikling
 • Ejendomsadministration

Hos Trolle sikrer vi din virksomhed totalrådgivning ved nogle af landets førende eksperter.

Vi har gennem en lang årrække udviklet unikke kompetencer inden for andelsbolig-området.
Vores team af advokater kan yde kvalificeret totalrådgivning. Det vil sige, vi kan rådgive dig lige fra dine indledende tanker om etablering af projektet til korrekt aflevering i forhold til andelsboligforeningen. 

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

 • Gennemgang af tilbudsmateriale
 • Indhentelse af finansieringstilbud og forsikring
 • Berigtigelse af handlen og hjemtagelse af bank- og realkreditlån
 • Stiftelse af foreningen
 • Orienteringsmøder og generalforsamling
 • Samarbejde med foreningens arbejdsgruppe
 • Udarbejdelse af budgetter
 • Udarbejdelse af vedtægter, husorden, referater m.v.
 • Vejledning om daglig drift efter stiftelsen

Skal det være rentabelt at være udlejer, er det vigtigt at tingene er i orden fra starten. Hos Trolle kan vi sikre dig overblik og målrettet rådgivning.

Som køber af en boligudlejningsejendom er det afgørende, at vide sig sikker på ejendommens forhold. Målet er et økonomisk fordelagtigt køb og en garanti for, at der ikke findes ting, der forringer det forventede afkast.

Vores specialister på området hos Trolle hjælper bl.a. med at:

 • Gennemgå lejekontrakter i tilfælde af eventuelle risici
 • Gennemgå ejendommens øvrige dokumenter, herunder plan- og miljøforhold
 • Problematikker ift. forurening
 • Sikre at udlejningsejendommen ved salg er optimeret og gjort klar til at give det forventede udbytte

Hos Trolle kan vi sikre dig overblik og målrettet rådgivning i forbindelse med boligudlejningsejendomme, så det er rentabelt at være udlejer.

Som køber af en boligudlejningsejendom er det afgørende at vide sig sikker på ejendommens forhold. Målet er et økonomisk fordelagtigt køb og en garanti for, at der ikke findes ting, der forringer det forventede afkast.

Ved salg af en udlejningsejendom er det vigtigt at sikre, at ejendommen er optimeret og gjort klar til at give det forventede udbytte.

Vores specialister på området hjælper bl.a. med:

 • Gennemgang af lejekontrakter, herunder afdækning af eventuelle risici
 • Gennemgang af ejendommens øvrige dokumenter, herunder plan- og miljøforhold
 • Dokumenter vedr. forurening

Hos Trolle kan vi overtage administrationen af den ejendom og sikre, at alting foregår så optimalt og rentabelt som muligt.

Hos Trolle har vi en selvstændig afdeling for ejendomsadministration, der med stort kendskab til regler og praksis på området, kan forestå den daglige administration. Vi servicerer alle typer ejendomme, uanset størrelse, og kan tilbyde dig en lang række skræddersyede løsninger.

Vi varetager administration af:

 • Erhvervs- og boligudlejningsejendomme
 • Ejerlejlighedsforeninger
 • Andelsboligforeninger
 • Grundejerforeninger

Hos Trolle kan vi sikre dig et overblik og målrettet rådgivning i forbindelse med udlejning af erhvervsejendomme.

Som køber af en erhvervsudlejningsejendom er det afgørende at vide sig sikker på ejendommens forhold. Målet er et økonomisk fordelagtigt køb og en garanti for, at der ikke findes ting, der forringer det forventede afkast.

Ved salg af en erhvervsejendom er det vigtigt at sikre, at ejendommen er optimeret og gjort klar til at give det forventede udbytte.

Vores specialister på området hjælper bl.a. med:

 • Gennemgang af lejekontrakter, herunder afdække eventuelle risici
 • Gennemgang af ejendommens øvrige dokumenter, herunder plan- og miljøforhold
 • Dokumenter vedr. forurening

Hos Trolle finder du nogle af landets mest vidende og erfarne advokater inden for overdragelse og investering af landbrug og skovbrug.

Overdragelse af landbrugsejendomme og skovbrug er en af vores spidskompetencer, og vi har et indgående kendskab til branchen. Vores erfaring og kompetencer sikrer dig kompetent juridisk rådgivning.

Inden for dette komplicerede retsområde yder vi rådgivning i forhold til:

Vil du etablere dig som udlejer af produktions– og lagerejendomme, kan vi hos Trolle sikre dig overblik og forretningsorienteret rådgivning.                                

Som køber af en produktions- eller lagerejendom er det afgørende at vide sig sikker på ejendommens forhold. Målet er et økonomisk fordelagtigt køb og en garanti for, at der ikke findes ting, der forringer det forventede afkast.

Ved salg af en produktions- eller lagerejendom er det vigtigt at sikre, at ejendommen er optimeret og gjort klar til at give det forventede udbytte.

Vores specialister på området hos Trolle hjælper bl.a. med:

 • Gennemgang af lejekontrakter herunder afdække eventuelle risici
 • Gennemgang af dokumenter vedr. ejendommens øvrige dokumenter, herunder plan- og miljøforhold
 • Dokumenter vedr. forurening

Selv små projekter kan blive komplicerede og unødvendigt store, hvis de ikke er kortlagt ordentligt. Hos Trolle sikrer vi din virksomhed overblik og en resultatorienteret tilgang.

En succesfuld projektudvikling kræver specialviden og fokus på alle faser og udfordringer i projektet.

Hos Trolle har vi et skræddersyet team med mange års erfaring i at bistå projektudviklere med udvikling og gennemførelse af boligprojekter og erhvervsprojekter. Vi hjælper dig med at sikre, at du er juridisk på forkant, og at eventuelle konflikter forebygges bedst muligt.

I forbindelse med udstykning vil vi arbejde tæt sammen med dine øvrige rådgivere. Dermed sørger vi for, at forløbet optimeres og gøres kommercielt valid uden uforudsete problemer i forhold til grundejerforeninger, offentlige myndigheder mv. 

Vores rådgivning omfatter bl.a.

 • Planlovgivning
 • Lokalplanlægning
 • Forhandling med offentlige myndigheder
 • Miljøret

Hvis fundamentet ikke er i orden, kan det få alvorlige konsekvenser for byggeriet. Hos Trolle sikrer vi en solid og gennemarbejdet aftale for dig.

I byggeprojekter handler det ikke blot om de betydelige summer, der er i spil. Det handler også om at styre og koordinere de mange forskellige parter og sikre, at alle bliver hørt og forstået rigtigt.

Byggejura omhandler alle de juridiske problemstillinger, der er forbundet med et byggeri. Entrepriseret omfatter det juridiske arbejde, der er fra indgåelse af entreprisekontrakten, indtil afleveringen af det færdige byggeri er sket.

Er forhold ikke korrekt afstemt, kan dit byggeprojekt blive en unødvendig dyr og besværlig proces. 

Hos Trolle har vi et samlet team dedikeret til entrepriseret og byggejura, og kan yde resultatorienteret rådgivning gennem alle faser.

Vi hjælper bl.a. med:

 • Rådgivning i projekteringsfasen
 • Kontraktudarbejdelse
 • Entreprisekontrakter
 • Konfliktløsning

Advokat (H) - Adm. partner
STEEN JØRGENSEN
Advokat (L)
LENE DINESEN
Advokat (H)
JENS BRUSGAARD
Advokat
CHRISTIAN JUUL BELLING