PLANRET

Er du kommet på tværs af miljøregler og planlovgivning? Hos Trolle sikrer vi dig kompetent ekspertrådgivning, der kan hjælpe med at rette tingene ud.

 

Danmarks miljø – og planlovgivning bliver i kraft af de stigende miljøkrav en stadig mere kompleks størrelse at forholde sig til for boligejere. Derfor er det en god idé at have en professionel samarbejdspartner til at rådgive dig på området.

 

Hos Trolle finder du advokater, der har indgående kendskab til planret og miljøret og en særlig ekspertise inden for forvaltningsret. Det gør os i stand til at varetager dine interesser bedst muligt.

 

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

 

  • Kommune- og lokalplanforhold
  • Naturbeskyttelse og naturfredning
  • Jordforurening
  • Behandling af sager for Miljø- og Naturklagenævnet
  • Indbringelse af sager for Taksationskommisionen og Overtaksationskommisionen
  • Naturbeskyttelse