PATIENTSKADER

Indimellem sker der også fejl på sygehuse og hos læger. Hos Trolle kan vi sikre, at du får mulighed for at klage samt retmæssig erstatning for skaden.

 

Hvis du i forbindelse med en undersøgelse eller behandling er blevet påført en skade, har du krav på erstatning og godtgørelse efter Erstatningsansvarsloven.

 

Hos Trolle har vi en stærk afdeling, der igennem mange år har rådgivet inden for patientskader, og som med stor dygtighed kan præcisere formalia og krav.

 

Det er en betingelse for at få en skade anerkendt og dækket efter lovens regler, at personskaden er forvoldt på en af de følgende måder:

 

  • Hvis det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område under de givne forhold ville have handlet anderledes ved undersøgelse, behandling el. lign., hvorved skaden ville være undgået,
  • Hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr, der anvendes ved eller i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lign.,
  • Hvis skaden ud fra en efterfølgende vurdering ville være undgået ved hjælp af en anden til rådighed stående behandlingsteknik eller behandlingsmetode
  • Hvis der som følge af en undersøgelse, herunder diagnostiske indgreb, eller behandling indtræder skade i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende end hvad patienten med rimelighed må tåle.

 

Patientklager skal anmeldes til Patientforsikringen. Hvis skaden anerkendes udmåles erstatning efter erstatningsansvarsloven.