OFFER FOR FORBRYDELSE

Øje for øje eller tand for tand betaler sig ikke, men det gør en retmæssig erstatning. Hos Trolle sikrer vi, at du får den hjælp, du har brug for og den erstatning, du har krav på.

 

Hvis du har været udsat for vold eller krænkelse, har du mulighed for at opnå erstatning gennem Erstatningsnævnet.

 

Da det ofte kan være ganske kompliceret at udarbejde en erstatningsopgørelse til retten, er det en god idé at få beskikket en bistandsadvokat fra første færd.
Advokaten betales af staten, og du har ikke nogen udgifter ved at takke ja.

 

Hvis du har yderligere krav på erstatning efter dom i sagen, og det efterfølgende skal behandles i Erstatningsnævnet, vil du selv skulle dække advokatomkostninger. Der vil dog være mulighed for at søge at få refunderet nogle af disse omkostninger ved sagens afslutning.

 

Hos Trolle har vi særlige bistandsadvokater, der kan støtte og rådgive dig gennem hele forløbet.