ARBEJDSSKADER

Fordi skaden sker på arbejdet, bliver den ikke nødvendigvis anerkendt som en arbejdsskade. Hos Trolle sikrer vi dig klar besked og hjælp til den arbejdsskadeerstatning, du kan have krav på.

 

Kommer du til skade på dit arbejde er det vigtigt, at skaden anmeldes til din arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Hvis skaden ikke anmeldes inden for 1 år kan du nemlig miste retten til erstatning.

 

Arbejdsskader kan opdeles i to typer: arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Uanset hvilken kategori skaden hører til, er det en god idé at have en advokat tilknyttet, da der er mange betingelser, der skal være opfyldt for at en ulykke eller sygdom bliver betegnet som en arbejdsskade.

 

Du er i gode hænder hos Trolle, der har et dedikeret team til disse sager. Vi sørger for, at Arbejdsskadestyrelsen, som er den instans, der foretager den endelige vurdering, får de bedste og mest relevante dokumenter at forholde sig til.

 

Anerkendes skaden som en arbejdsskade kan der efter loven ydes erstatning for:

 

  • Udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler mv.
  • Godtgørelse om varigt mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger