LEGATADMINISTRATION

Har du brug for administration af fonde og legater? Hos Trolle har vi stor indsigt og erfaring på området.

 

Trolle har gennem mange år været administrator for fonde og legater. Vi har indgående juridisk viden og kendskab til den håndtering, det kræver.

 

Igennem vores administration sikrer vi, at fondene og legaterne opfylder de mål og forbliver i den ånd, som de er skabt i.

 

Trolle administrerer følgende fonde og legater:

 

  • Fonden Agnes og Rich. Sørensens Legat
  • Elisabeth og Knud Petersens Fond
  • Lisbeth Petersens Fond
  • Malermester M.W. Grün og hustru Anne Marie Grüns Mindelegat