Gældssanering

Siden 1. juli 1984 har det på visse betingelser været muligt for personlige skyldnere at ansøge skifteretten om indledning af en gældssaneringssag og opnå gældssanering.

 

Hvordan får man gældssanering?

Med mindre særlige forhold, der er opregnet i loven – f.eks. arbejdsløshed – udelukker en gældssanering, kan betingelserne for gældssanering i dag kort beskrives således, at en skyldner har krav på gældssanering, hvis vedkommende er håbløst forgældet og en sanering af gælden vil medføre en varig forbedring af vedkommendes økonomiske forhold.

 

Den ansøgningsblanket og de bilag, der skal udfyldes og sendes til skifteretten i den retskreds, hvor skyldner har bopæl, findes på hjemmesiden www.domstol.dk -> Selvbetjening -> Blanketter.

 

Vi har hos trolle 2 advokater, der er skifteretsmedhjælpere i gældssaneringssager og Trolle vil derfor kunne hjælpe med at finde frem til ansøgningsblanketten, og besvare konkrete tvivlsspørgsmål om blankettens udfyldelse hvis der er brug for vejledning.