Udbudsret og offentlig indkøb

Har din virksomhed brug for en god og givtig udbudsproces? Hos Trolle sikrer vi dig overblik og værdifuld rådgivning på alle punkter.

 

Det er ingen hemmelighed, at udbudsreglerne – både nationalt såvel som hos EU – er meget detaljerede, og af den grund også yderst komplicerede. En overholdelse af reglerne stiller omfattende krav til aktørerne, hvad enten de optræder som udbydere eller tilbudsgivere .

 

Hos Trolle har vi en særlig kompetence på dette område og stor erfaring. Vores rådgivning omfatter bl.a.:

 

  • Hjælp til tilbudsgivere med udfærdigelse af tilbud og vurdering af udbudsvilkårene
  • Vurdering af det kontraktgrundlag, der indgår i udbudsmaterialet, og forbehold hertil, hvis nødvendigt
  • Hjælp til offentlige myndigheder med udarbejdelse af udbudsmateriale og under udbudsprocessen i øvrigt
  • Hjælp til klienter med førelse af klagesager ved Klagenævnet for Udbud