VOLDGIFT

Er det aftalt, at din erhvervskonflik skal løses ved voldgift? Hos Trolle kan vi sikre dig et stærkt faglig team til opgaven og et ligeså stærkt udgangspunkt.

 

I forretningsforhold er det almindeligt, at erhvervspartnere indgår en skriftlig aftale, der siger, at eventuelle konflikter skal afgøres ved en voldgift i stedet for ved de almindelige domstole.

 

Voldgiftsretten består typisk af 3 medlemmer, der ikke behøver at være jurister. De stridende parter udpeger hver én voldgiftsdommer, mens den sidste udpeges af parterne i fællesskab.

 

Trolle har stor erfaring i at håndtere voldgiftssager, både som udpeget voldgiftsdommer og som advokat.