RETSSAGSBEHANDLING

Hvis du vil være sikker i din virksomheds sag – så er det en god idé at lade advokaterne i Trolle føre den i retten for dig.

 

Bliver din virksomhed sagsøgt, eller ønsker du selv at anlægge en retssag, er det vigtigt, at din sag behandles af en advokat, der har erfaring med at føre retssager.

 

Hos Trolle har vi advokater, der gennem mange år er vant til at føre retssager for alle instanser, både ved civile domstole og voldgiftsinstitutioner. De ved, hvad der skal til for at afklare og løse erhvervskonflikter.

 

Vi kan bl.a. hjælpe dig med:

 

  • Forligsforhandling
  • Skriftveksling og udførelse af hovedforhandling
  • Behandling af sager for administrative klageorganer
  • Varetagelse af nationale og internationale voldgiftssager