Plan- og miljøret

Er du bekymret for, hvad miljøregler og planlovgivningen gør for din virksomhed? Hos Trolle sikrer vi, at du altid har en kompetent rådgiver med i marken.

 

Danmarks miljø – og planlovgivning bliver i kraft af de stigende miljøkrav en stadig mere kompleks størrelse at forholde sig til. Derfor er det en god idé at have en professionel samarbejdspartner til at rådgive dig på området.

 

Hos Trolle finder du advokater, der har indgående kendskab til planret og miljøret og en særlig ekspertise inden for forvaltningsret. Det gør os i stand til at varetage dine interesser bedst muligt.

 

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

 

  • Kommune- og lokalplanforhold
  • Naturbeskyttelse og naturfredning
  • Jordforurening
  • Miljøansvar og miljøansvarsforsikring
  • Naturbeskyttelse
  • Miljøtilladelser