Betalingspåkrav

Sommetider skal der mere håndfaste metoder til for at få udeståender hjem. Hos Trolle har vi stor erfaring og succes med at anvende betalingspåkrav.

 

Betalingspåkrav udfærdiges med henblik på at få dom for et krav og er et alternativ til fremsendelse af stævning. Betalingspåkrav fremskynder ofte processen og kan anvendes, når der er tale om en ubestridt fordring under kr. 100.000,00.

 

Hos Trolle har vi fagligt dygtige og kompetente advokater, der kan udfærdige betalingspåkrav og tage sagen i det civile retssystem, hvis det skulle blive nødvendigt.