Virksomhedsoverdragelse og due dilligence

Køb og salg af en virksomhed kan ske på mange måder. Spørgsmålet er hvad, du har behov for og hvilken løsning, der er bedst. Hos Trolle har vi langvarig erfaring på området og kan rådgive ned til mindste detalje.

 

Hos Trolle har vi gennem mange år bistået købere og sælgere i forbindelse med overdragelse af virksomheder. Det være sig store som sm����, og både i Danmark og i udlandet.

 

Vi har stor fokus på de kommercielle aspekter og vil altid sørge for at sikre et målrettet og effektivt forløb. Ved en virksomhedsoverdragelse kan der være tale om overdragelse af en del af virksomheden eller hele virksomheden på en gang. Der kan også være tale om generationsskifte inden for familie eller ledende medarbejdere.

 

Vi rådgiver og bistår i alle faser ved virksomhedsoverdragelsen, bl.a.:

 

  • Overvejelse af overdragelse og indledende aftaler
  • Forberedelse af salg og køb
  • Vendors Due dilligence
  • Hensigtserklæring og hemmeligholdelsesaftaler
  • Eksklusivitetsaftaler
  • Finansieringstilsagn
  • Due diligence – såvel planlægning som udførelse heraf
  • Garantier og overdragelsesaftaler
  • Forhandling og endelig afslutning (closing)